W Wydawnictwie Politechniki Łódzkiej stosowane są określone wytyczne i zalecenia dotyczące tekstu (PDF, 805 KB). oraz dotyczące jego aparatu naukowego (przypisów i bibliografii) (PDF, 945 KB).

zalecenia przypisy th

mini

 

Ogólne wytyczne:

Szerokość składu kolumny 12,6 cm
Wysokość składu kolumny 20,5 cm (z numerem strony)
Papier – ustawienie strony Szerokość 17,6 cm / Wysokość 25 cm (Letter B5)
Marginesy Górny 2 cm / Dolny 2,5 cm / Lewy 2,5 cm / Prawy 2,5 cm
Układ Nagłówek 0 cm / Stopka 1,25 cm
Typografia

Tekst należy pisać czcionką 11 pkt (dla pisma Times New Roman).

Spis treści – od strony 3 (jeśli jest dedykacja i nastepująca po niej pusta strona, wtedy od strony 5).

Pierwszy rozdział powinien zaczynać się od kolumny nieparzystej. Każdy kolejny od bieżącej.

Tytuły wyśrodkowane lub od lewego brzegu tekstu (wielkości czcionki dla pisma Times New Roman) – konsekwentnie stosowane w całej pracy:

- pierwszego stopnia – pismem 16 pkt tekst. bold,
- drugiego stopnia – pismem 14 pkt tekst bold,
- trzeciego stopnia – pismem 12 pkt tekst bold,
- czwartego stopnia – pismem 11 pkt tekst kursywą bold.

Literaturę należy pisać czcionką 10 pkt. Numeracja – w nawiasach kwadratowych [1] lub bez nawiasów. Nazwiska można wyróżnić – bold.

W tabelach wielkość czcionki 10 pkt, numer tabeli oraz tytuł umieścić nad tabelą – 11 pkt. 

Podpisy pod rysunkami (wyśrodkowane lub od lewego brzegu rysunku) – 10 pkt.

Dodatki W monografiach – streszczenie w języku angielskim na końcu książki. Opcjonalnie może pojawić się też streszczenie w języku polskim oraz charakterystyka zawodowa autora/autorów.
Programy, w których można złożyć tekst:

Microsoft Word, InDesign

Rysunki wektorowe, zdjęcia kolorowe i okładki:

CorelDraw (cdr) (kolory CMYK, minimalna rozdzielczość – 300 dpi, Panthon)

Ilustracje czarno-białe – min. rozdzielczość 150 dpi

Zdjęcia i bitmapy: Photo-Paint oraz w formatach TIFF i JPG 

 

Przygotowanie okładki

 

  • Wszystkie pliki do druku muszą być wygenerowane do PDF w jakości drukarskiej (CMYK, 300 dpi, format brutto).
  • Spady przy oprawie broszurowej muszą mieć po 5 mm spadów, zaś przy oprawie twardej muszą mieć po 15 mm
  • Inne elementy projektowe przy oprawie (np. wyklejki, wklejki, opaski, obwoluty) muszą mieć po 3 mm spadów.