DOI jest unikalnym identyfikatorem alfanumerycznym (standard NISO), stworzonym w celu identyfikacji części własności intelektualnej. Najczęściej DOI używany jest do artykułów w czasopismach elektronicznych, ale także do e-booków i zawartych w nich rozdziałów. DOI jest unikalnym identyfikatorem alfanumerycznym (standard NISO), stworzonym w celu identyfikacji części własności intelektualnej. Najczęściej DOI używany jest do artykułów w czasopismach elektronicznych, ale także do e-booków i zawartych w nich rozdziałów. Do tej pory Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego traktowało ten identyfikator na równi z numerem ISSN czy ISBN przy ocenie publikacji. Wystarczyło nawet, by autor przedstawił numer DOI publikacji, by została ona zaliczona do jego dorobku naukowego – nawet, gdy nie została jeszcze fizycznie wydana.

Sam identyfikator zbudowany jest z dwóch części: prefiksu przypisany do wydawcy oraz oddzielonego ukośnikiem sufiksu, nadawanego przez tego wydawcę, który odnosi się do określonego dokumentu (konkretny tytuł, tom, numer i strony). Przy pomocy wyszukiwarki na stronie www.dx.doi.org można zidentyfikować dokument, któremu nadano DOI. Po wklejeniu w okno wyszukiwarki ciągu znaków identyfikatora zostaniemy przekierowani na stronę z opisem bibliograficznym lub pełnym tekstem określonej publikacji. DOI przypisywany może być też artykułom, które zostały wydane wcześniej, ale postanowiono dać im drugą młodość poprzez umieszczenie ich cyfrowej wersji w sieci.

DOI dla publikacji wydawanych na PŁ

Przydzielaniem numerów zajmuje się Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej - identyfikatory mogą dostać publikacje, które umieszczone są na platformach:

Repozytorium instytucjonalne Politechniki Łódzkiej,

Platforma czasopism naukowych w systemie Open Journal System.

Obecnie o nadanie identyfikatora mogą wnioskować osoby, których publikacje zostały umieszczone na platformie CYRENA. Aby uzyskać numer DOI wystarczy skontaktować się z Wydawnictwem, a po weryfikacji obiektu cyfrowego (np. możliwości udostępnienia pliku w otwartym dostępie zgodnie z podpisaną umową wydawniczą), numer DOI zostanie przypisany do dokuementu.