System antyplagiatowy

Jednym ze standardów wydawniczych, którym podlegają publikacje w czasopismach naukowych, jest kontrola oryginalności pracy – czyli stosowanie jednego z dostępnych systemów wykrywających plagiaty i autoplagiaty. W ofercie Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej jest dostępny Plagiat.pl - jeden z najpopularniejszych systemów antyplagiatowych w Polsce.

Poddanie się kontroli programu antyplagiatowego jest na uczelni procesem, z którym prędzej czy później zmierzy się każdy student (przed obroną pracy dyplomowej) oraz pracownik naukowy (podczas publikowania tekstów w czasopismach naukowych). Jest to nie tylko wymóg pozwalający potwierdzić oryginalność pracy autora. Dla instytucji odpowiadających za publikowanie prac – takich jak wydawnictwo – jest to jeden z elementów budowania systemu jakości i prestiżu jednostki.

W Polsce od kilkunastu lat popularnością cieszy się Plagiat.pl – system wspomagający weryfikację oryginalności treści. Do współpracy z nim przystąpiło ponad 350 klientów, m.in. wydawnictwa, uczelnie oraz media i instytucje publiczne. Od lipca 2020 roku do systemu dołączyło również Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Plagiat.pl stosuje klarowną procedurę antyplagiatową i używa szerokich baz porównawczych: zasobów internetu, bazy 500 tys. prac dyplomowych, bazy aktów prawnych, bazy Refbooks, zawierającej ponad 3 mln dokumentów. Dostarcza czytelnych raportów, które wskazują na źródła i rozmiar odnalezionych zapożyczeń. Metryka podobieństw obejmuje szereg wskaźników:

  • Wskaźnik podobieństwa 1 (WP1) - służy przede wszystkim do badania samodzielności językowej autora pracy i określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 5 wyrazów lub dłuższe. Powinno wynosić mniej niż 50%.
  • Wskaźnik podobieństwa 2 (WP2) - służy do wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń i określa, jaka część badanej pracy składa się z fraz o długości 25 wyrazów lub dłuższej , odnalezionych w bazach referencyjnych. Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 5%.
  • Współczynnik podobieństwa BAP – oznacza, jaka część badanej pracy składa się wyłącznie z fraz aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych (co najmniej 8 wyrazów).

 

zrzut ekranowy przykładowego raportu z systemu Antyplagiat

Co więcej, system może analizować tekst w dowolnym języku i jest odporny na zabiegi edytorskie, takie jak znaki z innego alfabetu, rozstrzelenia, mikrospacje i białe znaki. Inne funkcjonalności systemu obejmują współczynnik cytatów (fraz rozpoczynających i kończących się znakami „”) czy pomijanie bibliografii.

Wydawnictwo podpisało umowę z firmą Plagiat.pl przede wszystkim do zapewnienia możliwości kontroli tekstów na rzecz czasopism naukowych wydawanych w Politechnice Łódzkiej oraz jako wsparcie dla autorów, publikujących poza uczelnią w czasopismach polskich lub zagranicznych, które wymagają dostarczenia raportu antyplagiatowego wraz ze zgłoszeniem tekstu do redakcji.

W celu wykonania analizy tekstu programem antyplagiatowym i uzyskania raportu należy zgłosić się do Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.