Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej to jeden z oddziałów Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Rocznie wydaje ok. 65 publikacji: wśród nich są monografie i czasopisma naukowe, podręczniki i skrypty oraz materiały konferencyjne.

Wydawnictwo zajmuje się promowaniem dorobku naukowego pracowników Politechniki Łódzkiej poprzez:

  • realizację procesu wydawniczego – poczynając od kalkulacji wydawniczej publikacji, poprzez opracowanie edytorskie,  przygotowanie do druku, a kończąc na odbiorze gotowych książek z drukarni,
  • poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji książek (sprzedaż zarówno w księgarni Wydawnictw, podczas targów książki, jak i w sklepie internetowym),
  • tworzenie korzystnych warunków współpracy z klientami wpływających na wzrost poziomu sprzedaży – książki kupują nie tylko firmy i hurtownie księgarskie, ale również instytucje naukowe, firmy przemysłowe, spółki akcyjne, agencje specjalistyczne, a także szkoły średnie,
  • działania promocyjne – zamieszczanie informacji o ukazujących się publikacjach w czasopismach naukowych i katalogu wydawnictw, współpraca z Oddziałem Tworzenia Zasobów Cyfrowych Biblioteki (udostępnianie książek poprzez bibliotekę elektroniczną Cybra) oraz udział w imprezach branżowych (Targi Książki Akademickiej i Naukowej Academia, towarzyszące Warszawskim Targom Książki, Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, Targi Książki Naukowej we Wrocławiu oraz Poznańskie Dni Książki), organizowanie stoisk książkowych podczas konferencji wydziałowych, wysyłanie egzemplarzy recenzenckich do wskazanych przez autora lub wybranych redakcji czasopism oraz udział w wielu konkursach skierowanych do wydawców. Nowości oraz aktualną ofertę wydawniczą czytelnicy mogą znaleźć na stronie internetowej Wydawnictwa i Księgarni. Wydawnictwo wydaje corocznie własny katalog wydawniczy oraz inne materiały promocyjno-reklamowe.

Wydawnictwo wydaje szereg czasopism naukowych w serii Monografie Politechniki Łódzkiej, a także podręczniki, skrypty, materiały konferencyjne i czasopisma naukowe. Do 2015 roku wydawana była też seria Rozprawy Naukowe.  Nowości wydawnicze sprzedawane są w księgarni stacjonarnej oraz sklepie online, a wiele z publikacji dostępnych jest online, w trybie Open Access, za pośrednictwem repozytorium lub biblioteki cyfrowej CYBRA.

Wydawnictwo odpowiada za nadawanie numerów DOI publikacjom oraz za platformę e-CZASOPISMA Politechniki Łódzkiej, na której umieszczane są elektroniczne wersje czasopism naukowych:

Wydawnictwo zarządza też pulą identyfikatorów DOI (Digital Object Identifier) w zakresie dystrybucji identyfikatorów na rzecz jednostek PŁ w określonych platformach repozytoryjnych oraz systemem antyplagiatowym Plagiat.pl w zakresie sporządzania raportów z systemu dla nadsyłanych przez autorów tekstów.

Oddział zatrudnia redaktorów odpowiedzialnych za redakcję językową i stylistyczną publikacji oraz redaktorów technicznych, przygotowujących teksty do druku).