Ustawy i rozporządzenia:


Wewnętrzne akty normatywne:


Poradniki dla wydawców i redaktorów:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik (2018)

Ewa Rozkosz - Rozwój czasopisma naukowego. Poradnik dla redaktorów i wydawców (2018)

Aneta Drabek - Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism (2018)

Tomasz Liśkiewicz, Grzegorz Liśkiewicz - Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. jak przygotować, wysłać i promować artykuł naukowy (2014)

Emanuel Kluczycki - Otwarte czasopisma: Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych (2013)


Wydawnictwa Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Wydawniczy Publikacje, dotyczące sektora B+R oraz szkolnictwa wyższego, udostępniane nieodpłatnie dla wszystkich zaintersowanych:

  • Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców - publikacja opracowana przez Natalię Osicę, ekspertkę od PR nauki oraz Wiktora Niedzickiego, dziennikarza naukowy. Książka to instrukcja popularyzacji badań i wystąpień publicznych dla tych naukowców, którzy chcieliby w sposób zaplanowany i świadomy budować swój wizerunek.
  • Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym - publikacja Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji. Ma odpowiedziec na pytania: Jakie modele finansowania nauki sprawdzają się na świecie w krajach odnoszących sukcesy w badaniach naukowych i innowacyjności? W jaki sposób i na podstawie jakich kryteriów środki publiczne przekazywane są do jednostek naukowych? Autorzy analizują studia przypadków wybranych krajów, dzięki czemu można się dowiedzieć, jakie dylematy związane są z prowadzeniem polityki naukowej, która ma godzić wiele, często skrajnych interesów, służąc jednocześnie rozwojowi gospodarczemu.
  • Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce - monografia autorstwa Marzeny Feldy, Anny Knapińskiej, Macieja Ostaszewskiego, Marty M. Rószkiewicz, Aldony Tomczyńskiej i Barbary Warzybok, która opisuje przepływ wiedzy między światem akademickim a sektorem gospodarczym, a także czynniki determinujące poszczególne wymiary współpracy badaczy z przedsiębiorstwami.
  • Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii - publikacja pod red. Izabeli Kijeńskiej-Dąbrowskiej i Krzysztofa Lipca poddaje szczegółowej ocenie funkcjonowanie akademickich ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, opisując jednocześnie uwarunkowania transferu technologii w Polsce.
  • Procedury recenzowania i doboru recenzentów. Tom I i II pod red. naukową Jarosława Protasiewicza - rezultaty badania przeprowadzonego przez naukowców z OPI na podstawie ankiet około 40 tysięcy naukowców recenzujących wnioski grantowe oraz tych starających się o granty. Na udział w badaniu, które pokazuje prawdziwe oblicze polskiego systemu finansowania nauki zdecydowało się ponad osiem tysięcy z nich. Ankiety pokazały, że ponad 90 procent naukowców ma złe zdanie o procesie recenzowania wniosków grantowych w Polsce. Największe wątpliwości ankietowanych budził sposób wyboru recenzentów oraz stosowane przez nich kryteria oceny.

Inne dokumenty:

ALLEA - All European Academies - The European Code of Conduct for Research Integrity: Revised Edition (2017)

Zespół ds. Dobrych Praktyk Akademickich - Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej (2012)

Zespół ds. Etyki w Nauce - Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (2011)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Natalia Kohtamäki - Praktyczny przewodnik antyplagiatowy