Wieloszczeblowe zarządzanie   w Unii Europejskiej na przykładzie funkcjonowania polityki regionalnej

Wieloszczeblowe zarządzanie w Unii Europejskiej na przykładzie funkcjonowania polityki regionalnej

29,00zł

Marianna Greta Jacek Otto

ISBN 978-83-67934-02-2
Format B-5, oprawa miękka, s. 208

Data wydania: 2023

W książce przedstawiono zagadnienie zarządzania wieloszczeblowego (wielowymiarowego), które powstaje w wyniku przynależności państwa do ugrupowania integracyjnego jako struktury ponadnarodowej. Problem zweryfikowano na przykładzie przynależności Polski do Unii Europejskiej i jej udziału w europejskiej polityce regionalnej. W tym celu dokonano ogólnej charakterystyki założeń i rodzajów zarządzania wieloszczeblowego. Następnie zagadnienia te przeniesiono na grunt polityki regionalnej. Przedstawiono politykę regionalną jako strukturę zarządczą w wieloszczeblowym systemie zarządzania oraz dokonano jej prezentacji według modelu zarządzania centralnego, poprzez różne formy i instrumenty, jak na przykład: region, fundusze pomocowe, programy operacyjne.

Główny cel monografii sprowadza się do przedstawienia polityki regionalnej jako elementu w systemie zarządzania wieloszczeblowego. Nawiązując do celu głównego opracowania, przyjęto określoną konstrukcję składającą się z siedmiu rozdziałów. W każdym z nich zawarty jest cel szczegółowy (cząstkowy), natomiast ich synteza zmierza do wypełniania celu głównego, określonego w tytule.

Spis treści