Strategia rozwoju przemysłu włókienniczego w Polsce

Strategia rozwoju przemysłu włókienniczego w Polsce

37,70zł
26,00zł
31 % Rabat

Marek Snycerski, Bogdan Mazurek

ISBN 978-83-7283-711-0
Format B-5, oprawa miękka, s. 374
Data wydania: 2016

Publikacja jest swego rodzaju kompendium wiedzy wskazującym obszary i kierunki działań, jakie należy podjąć w ramach strategii rozwoju przemysłu włókienniczego i odzieżowego, aby zwiększyć jego potencjał i konkurencyjność na globalnym rynku. Składa się z trzech części: pierwsza jest próbą nakreślenia różnych scenariuszy strategii rozwoju firm włókienniczych, druga – wskazaniem kierunków prac badawczych, jakie powinny zostać podjęte przez strefę B+R dla zbudowania podstaw konkurencyjności, trzecia zaś – propozycją kierunków wsparcia firm włókienniczo-odzieżowych na poziomie makrootoczenia, z wiodącym udziałem województwa łódzkiego.

Spis treści