Modelowanie pola elektromagnetycznego w rdzeniach anizotropowych

Modelowanie pola elektromagnetycznego w rdzeniach anizotropowych

74,00zł
37,00zł
50 % Rabat

Ewa Napieralska-Juszczak, Krzysztof Komęza

ISBN 978-83-7283-504-8
Format B-5, oprawa miękka, s. 296
Data wydania: 2012

Prezentowana monografia jest wynikiem wieloletnich badań, prowadzonych przez autorów w Laboratorium LSEE Uniwersytetu Artois w Bethune we Francji oraz w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej, dotyczących modelowania i pomiarów pól magnetycznych w zblachowanych i złożonych strukturach. Monografia adresowana jest do pracowników nauki, uczestników studiów podyplomowych i doktorantów. Zawarto w niej ogólną wiedzę dotyczącą zjawisk fizycznych w materiałach magnetycznych, tak z punktu widzenia struktury atomu, jak i cząsteczek, domen magnetycznych oraz podejścia makro. Szczególną uwagę zwrócono na zjawisko anizotropii magnetycznej. Zrozumienie zjawisk fizycznych zachodzących w materiałach magnetycznych pozwala na tworzenie prawidłowych modeli oraz co najważniejsze prawidłowe stosowanie uproszczeń. Najobszerniejsza część pracy jest poświęcona różnym metodom homogenizacji.

Spis treści