Mechanika budowli. Układy statycznie wyznaczalne Układy statycznie niewyznaczalne. Metoda sił

Mechanika budowli. Układy statycznie wyznaczalne Układy statycznie niewyznaczalne. Metoda sił

49,00zł

Łukasz Domagalski, Jarosław Jędrysiak Ewelina Kubacka, Jakub Marczak

ISBN: 978-83-66287-48-8
Format A-4, oprawa miękka, s.307

Data wydania: 2020

Autorzy przedstawili zagadnienia mechaniki budowli bez żadnych odniesień do bardzo aktualnych i popularnych ujęć mechaniki w wersji tzw. komputerowej. Związane jest to z doświadczeniem autorów z prowadzenia innych przedmiotów „okołomechanicznych”, czyli m.in. z zastosowania programów do obliczania konstrukcji. Wydaje się, że ujęcie kursu mechaniki budowli w wersji klasycznej pozwoli uczulić i przygotować studentów i inżynierów budownictwa do świadomego i uważnego korzystania z tak rozlicznych programów komputerowych, wspomagających obliczenia konstrukcyjne. Powinno równie» nauczy¢ te osoby przyjmowania właściwego schematu statycznego konstrukcji, uczulić na uważne wprowadzanie danych schematu konstrukcji do programu komputerowego oraz umożliwić późniejszą właściwą interpretację uzyskanych w ten sposób wyników obliczeń statycznych.

Spis treści