Mechanika budowli. Układy statycznie niewyznaczalne. Metoda przemieszczeń

Mechanika budowli. Układy statycznie niewyznaczalne. Metoda przemieszczeń

47,00zł

Łukasz Domagalski, Jarosław Jędrysiak, Ewelina Kubacka, Jakub Marczak

ISBN: 978-83-66741-03-4
Format A-4, oprawa miękka, s.217

Data wydania: 2021

Skrypt stanowi kontynuację podstawowego kursu mechaniki budowli, którego pierwsza część została przedstawiona przez autorów w podręczniku

„Mechanika budowli. Układy statycznie wyznaczalne. Układy statycznie niewyznaczalne. Metoda sił”. 

W książce omówiono zastosowanie metody przemieszczeń do rozwiązywania niewyznaczalnych płaskich układów prętowych, przy czym podstawy teoretyczne rozpatrywanych przykładów zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Podobnie jak w pierwszym tomie, autorzy zdecydowali się przedstawić metodę przemieszczeń w mechanice budowli w ujęciu klasycznym, jedynie z pewnym drobnym zasygnalizowaniem możliwości stosunkowo łatwego zaadoptowania tej metody w wersji tzw. komputerowej. Warto wspomnieć, że wszystkie rysunki zamieszczone w podręczniku zostały samodzielnie opracowane przez autorów.

Spis treści